Roháčova stezka 2020
Online předregistrace byly otevřeny
od 1. 8. 2020 do 1. 10. 2020.